VVT kodeksas

Vidaus vandenų transporto kodekso pakeitimai

2022 m. gegužės 1 d. įsigalioja nauja Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso redakcija, kurioje yra reikšmingų pakeitimų, aktualių visiems pramoginių laivų laivavedžiams. Trumpai apžvelgsime reikšmingiausius pokyčius.

Turbūt vienas aktualiausių kodekso pakeitimų yra tas, kad nuo šiol laivams eksploatuojamiems tik vidaus vandenų plaukiojimo rajone ir nevykdant komercinės veiklos – techninė apžiūra neatliekama. Tiesa, tai neatleidžia nuo prievolės laikytis pramoginių laivų aprūpinimo įranga, pagal plaukiojimo rajoną reikalavimo. Galime priminti, kad laivams plaukiojantiems tik vidaus vandenų rajone privaloma įrangos komplektacija yra ši:

  • ISO 120402-4 standartą atitinkanti gelbėjimosi liemenė kiekvienam laive esančiam žmogui;
  • Gelbėjimo ratas, ant kurio užrašytas laivo registro numeris, su 30 m ilgio plūduriuojančiu gelbėjimo lynu (pripučiamose valtyse – 30 m ilgio plūduriuojantis lynas su kilpa be gelbėjimo rato);
  • Inkaras, kuris išlaikytų laivą priekiu į bangą, dreifuojant ar užgesus varikliui;
  • Semtuvas arba rankinis vandens siurblys;
  • Bent vienas miltelinis gesintuvas su galiojančia patikra;
  • 2 švartavimosi lynai.

Beje, nuo 2022 m. lapkričio 1 d. technines vandenų transporto priemonių apžiūras atliks nebe Transporto saugos administracija, o bendrovės, kurios turės atestuotis LTSA.

Tuo pačiu įsigaliojus kodeksui nebereikia registruoti laivų varomu žmogaus raumenų jėga arba pakabinamųjų variklių, kurių gamintojo nurodomas galingumas neviršija 19 kW (25 AG), varomu pramoginių laivų. Tačiau norime atkreipti dėmesį, kad jei vidaus vandenų transporto priemonė, eksploatuojama vykdant komercinę veiklą, ar eksploatuojama Lietuvos Respublikos pasienio ruože registracija yra būtina.

Taip pat kodeksas numato, kad nuo šiol pramoginio laivo sąvoka apibrėžiama kaip bet kokiu būdu varoma sportui ir laisvalaikiui skirta vidaus vandenų transporto priemonė. O tai reiškia, kad nebeliko korpuso ilgio ribojimo iki 24 m.

Dar vienas svarbus kodekso pakeitimas susijęs su pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacijos dokumentų galiojimu. Kodeksas aiškiai apibrėžia, kad Lietuvos Respublikos vidaus vandenyse galioja Europos Sąjungos valstybių narių ar kitų Europos ekonominės erdvės valstybių ir šalių, taikančių Jungtinių Tautų Europos ekonomikos komisijos Vidaus transporto komiteto 1998 m. spalio 16 d. rezoliuciją Nr. 40, kompetentingų institucijų išduodami tarptautiniai dokumentai, kuriais patvirtinama pramoginių laivų laivavedžių kvalifikacija.“ Tai reiškia, kad nuo 2022 m. gegužės 1 d. LTSA inspektoriai nepripažins jokių kitose šalyse išduotų laivavedžio pažymėjimų jei jie nėra išduoti vadovaujantis aukščiau minėta rezoliucija ir tokiu būdu neatitinka Tarptautinio kompetencijos sertifikato reikalavimų (International Certificate of Competence).

Suvestinę Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodekso redakciją, įsigaliosiančią nuo 2022 m. gegužės 1 dienos, galite rasti čia.